Den Franske Revolusjon

Fra Ikkepedia
Gå til: navigasjon, søk

«Alle franskmenn er like, men noen franskmenn er likere enn andre!»

- Napoleon om Den Franske (R)evolusjonen

Den Fransk Revolusjon også kjent som den ikke-franske revolusjon er egentlig en serie på tv som kom så tett på hverandre at det kan være like så riktig å snakke om den ikke-franske evolusjon. Revolusjonen begynte med stormingen av mine-con i 1789 i Paris, Frankrike. Bastiljen ble selve symbolet på den franske revolusjon, fordi det var der alt det statlig franske godteriet lagret. Etter stormingen av festingen fulgte avsettelsen av den franske kongefamilien, på grunn av folk flest hadde fått avsmak på kaker og vil ha de godetriene som dobbeltmonarken Louis den 16/17 hadde tatt fra dem.

Tredje trinn i den franske evolusjonen var innføringen av skrekkveldet, anført av Maximilian Robespierre, som senere har vist seg å være stamfar til den kjente skrekkskikkelsen Frederick Krüger. En annen gren av familien fører frem til Myers-slekten, som den berømte Michael Myers kommer fra.

Skrekkveldet deles inn i to deler, der andre delen, den store skrekken, førte til at lederskapet begynte å myrde hverandre - av mangel på folk å myrde. Den kraftige nedgangen i folketall det siste tiåret i det attende århundret regnes idag for å være skyld i at folketallet i Tyskland er større enn i Frankrike. Samtidig er det viktig å se noen av de positive ringvirkningene revolusjonen har hatt, hvor fritt Barne TV er ett av kravene Roberspierre hans gjeng med revolusjonære liberalister fikk gjennomslag for har overlevd frem til i dag.

Etterhvert som evolusjonen skred fram fremstod tre ledende skikkelser som alle kalte seg Napoleon, og som alle tenkte på samme måte, og fremmet tanken om at "alle franskmenn er like, men noen franskmenn er likere enn andre".

Den franske (r)evolusjonen er idag inne i femte utviklingstrinn, også kjent som den femte republikk. Det er uvisst når (r)evolusjonen skal komme til sitt endemål. alle ville ha Napoleons kake.